Artykuły 2014 PDF Drukuj Email

1.

Przemysław Simiński, Model bezpieczeństwa pojazdu wojskowego, Logistyka, t. 3, 2014.2.

Marek Szudrowicz, Waldemar Świderski, Paweł Hłosta, Badania nieniszczące metodami termografii w podczerwieni kompozytowych osłon balistycznych pojazdów wojskowych, Logistyka, Zeszyt 3/2014.3.

Lech Starczewski, Wojciech Burian, Jarosław Marcisz, Bogdan Garbarz, Nanostructured bainite-austenite steel for armours construction, Archives of metallurgy and materials, tom: 59, zeszyt:3, 2014.4.

Przemysław Simiński, Bezpieczeństwo pojazdów specjalnych – układy hamulcowe, Studies&Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, t. 70, 2014.5.

Lech Starczewski, Małgorzata Wnuk, Jarosław Marcisz, Wojciech Burian, Jerzy Stępień, Jacek Janiszewski, Static, dynamic and ballistic properties of bainite-austenite steel for armours, [w:] Proceedings of 28th International Symposium on Ballistics, 2014.


6.

Lech Starczewski, Robert Nyc, Piotr Koślik, Zenon Wilk, Symulacje numeryczne i wstępne badania eksperymentalne modeli układów ochronnych narażonych na wybuch ładunków o masie 2-6 kg TNT w warunkach określonych dokumentem NATO AEP-55, Logistyka, t.: 5, 2014.7.

Wiesław Barnat, Wiesław Krasoń, Michał Stankiewicz, Przemysław Simiński, Grzegorz Szczęśniak, Wybrane aspekty numerycznego modelowania ruchu pojazdów specjalnych i ich oddziaływania na elementy infrastruktury, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, Zeszyt: 2(24), 2014.


8.

Zbigniew Ciekot, Jacek Penkalla, Ewolucja bezpieczeństwa załóg - studium przypdaku, [w:] red. Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Służby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, Wydawnictwo Bel Studio, Warszawa 2014.


9.

Michał Gmitrzuk, Zbigniew Smoczyński, Właściwości mechaniczne, w tym balistyczne, kompozytów polimerowych wytwarzanych metodą VARTM, Przemysł Chemiczny, nr 2/2014, s. 246-250.


10.

Michał Gmitrzuk, Zbigniew Smoczyński, Wpływ wysokoenergetycznego udaru na postać niszczenia balistycznych kompozytów szklanych i węglowych, Przemysł Chemiczny, nr 2/2014, s. 251-255.


11.

Marcin Grubek, Badania stateczności i kierowalności pojazdów przy pomocy robota sterującego sr60 firmy abdynamics, Zeszyty WSOWL, 2014.12.

Jerzy Grzesiak, Piotr Stryjek, Paweł Włodarczyk, Wpływ zmiany rozkładu ciśnienia pomiędzy kołami przedniej i tylnej osi na kierowalność pojazdu, na przykładzie samochodu osobowo-towarowego, ZN Instytutu Pojazdów, 4(100)/2014.13.

Zygmunt Kruk, Włodzimierz Kupicz, Kwantyfikacja strumienia potrzeb naprawczych samochodów eksploatowanych w systemie transportu wojskowego, [w:] red.   , Możliwość doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, WITPiS, 2014.


14.

Witold Luty, Prawo techniczne aspekty eksploatacji ogumienia specjalnego, [w:] Możliwość doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, WITPiS, 2014.


15.

Przemysław Simiński, The analysis of main requirements for means transportations in technical recovery of specialized heavy vehicles, Logistyka 4/2014.16.

Przemysław Simiński, Systemy wspomagające własności trakcyjne, bezpieczeństwo i ekologiczność samochodu ciężarowego, [w:] Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Służby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, Bel Studio, Warszawa 2014.


17.

Przemysław Simiński, Life stages of technical object attempt to synchronize the approach, [w:] red. A. Świderski, Jakość - problemy i rozwiązania cz. V, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2014.


18.

Przemysław Simiński, Problematyka określania mobilności wojskowych pojazdów specjalnych, Zeszyty Naukowe WSO


19.

Przemysław Simiński, Fazy życia obiektów technicznych - próba synchronizacji podejścia, Kwartalnik Bellona.


20.

Przemysław Simiński, Problematyka bezpieczeństwa pojazdów w aspekcie procesu wdrażania sprzętu wojskowego, Logistyka 5/2014.21.

Robert Sosnowicz, Maciej Dorczuk, Przemysław Wachowiak, Problemy związane z właściwym funkcjonowaniem pojazdów w siłach zbrojnych RP, Zeszyty Naukowe WSOWL.22.

Robert Sosnowicz, Maciej Dorczuk, Przemysław Wachowiak, Analiza możliwości wykorzystania na współczesnym polu walki zdalnie sterowanych systemów wieżowych z uzbrojeniem kalibru 5,56 mm, 7,62 mm oraz 12,7 mm.23.

Karol Włodarczyk, Analiza możliwości optymalizacji podwozi na podstawie aktualnych rozwiązań konstrukcyjnych, [w:] Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Służby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, Bel Studio, Warszawa 2014.


24.

Marcin Zwierzyński, Analiza tendencji rozwojowych współczesnych pojazdów nieopancerzonych i opancerzonych (załogowych i bezzałogowych), [w:] Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Służby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, Bel Studio, Warszawa 2014.


25.

Zbigniew Ciekot, Tomasz Jałowiec, Jakościowe kryteria oceny zadań w podsystemie zabezpieczenia technicznego sił zbrojnych, [w:] red. P. Simiński, Z. Ciekot, Możliwość doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, s. 87-99, 2014.


26.

Zbigniew Ciekot, Zabezpieczenie techniczne – teoria problemu, [w:] red. Z. Ciekot, J. Kończak, Możliwość doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, s. 9-29, 2014.


27.

Witold Luty, Rozwój konstrukcji ogumienia specjalnego pojazdów kołowych, [w:] red. Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Słuzby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, s. 171-182, 2014.