Publikacje WITPiS
PDF Drukuj Email
1.
Maciej Dorczuk, Robert Sosnowicz, Przemysław Wachowiak, Czynniki wpływające na wyposażenie stacjonarnych warsztatów remontowo-obsługowych w jednostce wojskowej, Zeszyty Naukowe WSOWL, 2/2013.


2. Zygmunt Kruk, Przykład kwantyfikacji gotowości operacyjnej środków transportowych użytkowanych akcyjnie, Kwartalnik Bezpieczeństwa Ochrony Przeciwpożarowej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Józefów 2013.
3. Zygmunt Kruk, Metody wyznaczania klasy obciążeń MLC dla pojazdów kołowych i gąsienicowych, [w:] red. nauk. Zbigniew Ciekot, Jarosław Kończak, Przemysław Simiński, Służba czołgowo-samochodowa w świetle przemian Sił Zbrojnych RP, Sulejówek 2013.

4. Włodzimierz Kupicz, Badanie stabilności ruchu samochodu na podłożach odkształcalnych, Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability


5. Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Electronic engine control systems in modern vehicles in aspect of using it in military combat and logistic vehicles, Journal of Kones, nr 4/2013


6. Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Tire performance after explosive decompression, Zeszyty Naukowe WSOWL, 3/2013.


7. Przemysław Simiński, Wpływ niesprawności układu hamulcowego na zachowanie się pojazdu specjalnego w czasie hamowania awaryjnego w ruchu krzywoliniowym, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, t. 96/2013.


8.
Marek Szudrowicz, Kierunki rozwoju opancerzenia wozów bojowych - nowe rodzaje zagrożeń, Zeszyty Naukowe WSOWL nr 2/2013


9. Marek Szudrowicz, Badanie odporności balistycznej kompozytów przeznaczonych do ochrony załóg pojazdów specjalnych, Kompozyty - Teoria i Praktyka, 2/2013.


10. Marek Szudrowicz, IR thermography methods on nondestructive testing of ballistic covers made of multi-layer carbon fiber, Journal of KONES, 2/2013.


11. Piotr Stryjek, Możliwości ograniczania rozprzestrzeniania się pożarów pojazdów, przy zastosowaniu nowego typu nawierzchni drogowej, Zeszyty Naukowe SGSP, 4/2013.