Publikacje WITPiS
PDF Drukuj Email
1.
Włodzimierz Kupicz, Robot sterujący SR60 jako narzędzie weryfikacji modeli symulacyjnych kierowalności pojazdów, Postępy Nauki i Techniki nr 14/2012

2. Grzegorz Motrycz, Analysis of ied charge explosion on carrier road safety, Journal of KONES, nr 4/2012.

3.
Grzegorz Motrycz, Badania reakcji pojazdu czteroosiowego na wymuszenia losowe obrotem kierownicy, Czasopismo Techniczne, 2012.
4.
Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Kołowy Wóz Ratownictwa Technicznego - sposoby ewakuacji pojazdów w warunkach bojowych, Zeszyty Naukowe WSOWL, nr 1/2012.

5.
Grzegorz Motrycz, Piotr Stryjek, Research on operational characteristics of tyres with run flat insert, Journal of KONES, 3/2012.

6. Przemysław Simiński, Feasibility study of military vehicles in short mode, Journal of KONES, 2/2012.

7.
Przemysław Simiński, Problematyka ruchu nowoczesnych transporterów wojskowych, Postępy Nauki i Techniki, 14/2012.

8.
Marek Szudrowicz, Non-standard methods of data processing in thermographic nondestructive testing of light ballistic protections, Journal of KONES, 1/2012.