Nike & Adidas Soccer Cleats SaleCheap Soccer Cleats Sale

Nike Soccer Cleats

Nike Mercurial Superfly Soccer Cleats

Nike Magista Soccer Cleats

Nike Hypervenom Soccer Cleats

Cheap adidas Messi Football Boots Sale

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
Zakres działalności WITPiS PDF Drukuj Email

Merytoryczna działalność WITPiS obejmuje następujące zagadnienia:

 • badania naukowe dotyczące budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki, transportu oraz inżynierii materiałowej;
 • badania, prace rozwojowe i wdrożeniowe, analizy, ekspertyzy, opinie w zakresie budowy i eksploatacji pojazdów mechanicznych, w tym pojazdów specjalnych i sprzętu wojskowego;
 • opracowywanie oraz wdrażanie metodyk badawczych;
 • certyfikację wyrobów,
 • normalizację i standaryzację;
 • informację naukowo-techniczną;
 • opiniowanie w procesie pozyskiwania koncesji MSWiA;
 • prace techniczno-usługowe dotyczące pojazdów mechanicznych.

W szczególności działalność na potrzeby Sił Zbrojnych RP obejmuje:

 • Badania i rozwój wozów bojowych i pojazdów logistycznych, w tym:
  • studia oraz analizy tendencji rozwojowych uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
  • analizy możliwości techniczno-ekonomicznych rozwoju nowego sprzętu i modernizacji posiadanego;
  • badania oraz oceny wozów bojowych i pojazdów logistycznych w zakresie ich właściwości funkcjonalnych i niezawodnościowych.
 • Badania i rozwój sprzętu oraz systemów do zabezpieczenia eksploatacji wozów bojowych i pojazdów logistycznych oraz szkolenia załóg, w tym:
  • badania i rozwój systemów, metodyk oraz sprzętu do diagnozowania, obsługiwania oraz naprawiania wozów bojowych i pojazdów logistycznych w jednostkach wojskowych oraz w warunkach polowych;
  • badania i rozwój sprzętu ratunkowego oraz ewakuacyjnego;
  • badania, rozwój metodyk i sprzętu do przechowywania oraz zabezpieczenia przed korozją.
 • Ograniczenie negatywnego oddziaływania wozów bojowych i pojazdów logistycznych oraz sprzętu zabezpieczającego eksploatację na ludzi (załogi wozów) oraz środowisko, w tym:
  • doskonalenie i wdrażanie metodyk badawczych w zakresie hałasu, drgań oraz innych zjawisk dotyczących ergonomii w pojazdach;
  • doskonalenie i wdrażanie – przy wykorzystaniu nowoczesnych technik pomiarowych – metodyk badawczych w zakresie oddziaływania pojazdów na środowisko naturalne;
  • analizowanie konstrukcji oraz postulowanie modernizacji pojazdów w kierunku poprawy ergonomii oraz zmniejszenia skutków oddziaływania na środowisko;
  • badania i rozwój nowych technologii oraz materiałów polepszających ergonomię oraz w ograniczony sposób oddziałujących na środowisko.
  • Wyznaczanie klasy MLC dla pojazdów.
 • Inżynieria materiałowa w konstrukcji i technologii wozów bojowych i pojazdów logistycznych, w tym:
  • badania i rozwój konstrukcji i materiałów stalowych oraz kompozytowych w celu zapewnienia ochrony życia i zdrowia załóg pojazdów wojskowych;
  • badania właściwości fizyko-chemicznych nowych materiałów dla wojska;
  • badania, ekspertyzy i oceny zespołów i elementów, które uległy uszkodzeniu w trakcie eksploatacji, w celu uzyskania informacji potrzebnych do zwiększenia niezawodności i trwałości wyrobów dla wojska.