Monografie

Artykuły 2017 PDF Drukuj Email
1.

Jarosław Kończak, Marcin Mieteń, Marcin Zwierzyński, Problematyka badania ergonomii specjalnych pojazdów pożarniczych i wojskowych, Zeszyty Naukowe SGSP, nr 61, t. 1/2017, Warszawa.


2.

Grzesiak J., Kończak J., Mieteń M., Analysis of technical requirements related to new military vehicles in the scope of transportability, Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, 49 (3), p. 90-105, 


3.

Luty W., Kupicz W., Zwierzyński M., Examination and assessment of special purpose vehicle crews’ comfort while operating in off-road conditions. Zeszyty Nauko-we Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki Journal of Science of the gen. Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces, 49 (3),p. 132-147,,