Monografie

Artykuły 2018 PDF Drukuj Email
1.

Kupicz W., Kończak J., Mieteń M., Grubek M., Wiśniewski G., Badania ergonomii i bezpieczeństwa pojazdu pożarniczego, Innowacyjne technologie w straży pożarnej, Wydawnictwo CNBOP-PIB, ISBN 978-83-948534-1-9, Józefów 2018.


2.

Luty W., Mieteń M., Śimiński P. - Wpływ spalania paliwa alternatywnego o odmiennych właściwościach fizykochemicznych na dynamikę pojazdów specjalnych - PRZEMYSŁ CHEMICZNY, Zeszyt 2018-5, Warszawa 2018r.


3.

Mieteń M., Kończak J., Grzesiak J. - Wykorzystanie technologii 3D do badań możliwości przewozu pojazdów specjalnych transportem lotniczym, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, z. 121, 2018.