Nike & Adidas Soccer Cleats SaleCheap Soccer Cleats Sale

Nike Soccer Cleats

Nike Mercurial Superfly Soccer Cleats

Nike Magista Soccer Cleats

Nike Hypervenom Soccer Cleats

Cheap adidas Messi Football Boots Sale

Artykuły 2014

Monografie

Artykuły 2014 PDF Drukuj Email

1.

Przemysław Simiński, Model bezpieczeństwa pojazdu wojskowego, Logistyka, t. 3, 2014.2.

Marek Szudrowicz, Waldemar Świderski, Paweł Hłosta, Badania nieniszczące metodami termografii w podczerwieni kompozytowych osłon balistycznych pojazdów wojskowych, Logistyka, Zeszyt 3/2014.3.

Lech Starczewski, Wojciech Burian, Jarosław Marcisz, Bogdan Garbarz, Nanostructured bainite-austenite steel for armours construction, Archives of metallurgy and materials, tom: 59, zeszyt:3, 2014.4.

Przemysław Simiński, Bezpieczeństwo pojazdów specjalnych – układy hamulcowe, Studies&Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, t. 70, 2014.5.

Lech Starczewski, Małgorzata Wnuk, Jarosław Marcisz, Wojciech Burian, Jerzy Stępień, Jacek Janiszewski, Static, dynamic and ballistic properties of bainite-austenite steel for armours, [w:] Proceedings of 28th International Symposium on Ballistics, 2014.


6.

Lech Starczewski, Robert Nyc, Piotr Koślik, Zenon Wilk, Symulacje numeryczne i wstępne badania eksperymentalne modeli układów ochronnych narażonych na wybuch ładunków o masie 2-6 kg TNT w warunkach określonych dokumentem NATO AEP-55, Logistyka, t.: 5, 2014.7.

Wiesław Barnat, Wiesław Krasoń, Michał Stankiewicz, Przemysław Simiński, Grzegorz Szczęśniak, Wybrane aspekty numerycznego modelowania ruchu pojazdów specjalnych i ich oddziaływania na elementy infrastruktury, Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze, Zeszyt: 2(24), 2014.


8.

Zbigniew Ciekot, Jacek Penkalla, Ewolucja bezpieczeństwa załóg - studium przypdaku, [w:] red. Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Służby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, Wydawnictwo Bel Studio, Warszawa 2014.


9.

Michał Gmitrzuk, Zbigniew Smoczyński, Właściwości mechaniczne, w tym balistyczne, kompozytów polimerowych wytwarzanych metodą VARTM, Przemysł Chemiczny, nr 2/2014, s. 246-250.


10.

Michał Gmitrzuk, Zbigniew Smoczyński, Wpływ wysokoenergetycznego udaru na postać niszczenia balistycznych kompozytów szklanych i węglowych, Przemysł Chemiczny, nr 2/2014, s. 251-255.


11.

Marcin Grubek, Badania stateczności i kierowalności pojazdów przy pomocy robota sterującego sr60 firmy abdynamics, Zeszyty WSOWL, 2014.12.

Jerzy Grzesiak, Piotr Stryjek, Paweł Włodarczyk, Wpływ zmiany rozkładu ciśnienia pomiędzy kołami przedniej i tylnej osi na kierowalność pojazdu, na przykładzie samochodu osobowo-towarowego, ZN Instytutu Pojazdów, 4(100)/2014.13.

Zygmunt Kruk, Włodzimierz Kupicz, Kwantyfikacja strumienia potrzeb naprawczych samochodów eksploatowanych w systemie transportu wojskowego, [w:] red.   , Możliwość doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, WITPiS, 2014.


14.

Witold Luty, Prawo techniczne aspekty eksploatacji ogumienia specjalnego, [w:] Możliwość doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, WITPiS, 2014.


15.

Przemysław Simiński, The analysis of main requirements for means transportations in technical recovery of specialized heavy vehicles, Logistyka 4/2014.16.

Przemysław Simiński, Systemy wspomagające własności trakcyjne, bezpieczeństwo i ekologiczność samochodu ciężarowego, [w:] Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Służby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, Bel Studio, Warszawa 2014.


17.

Przemysław Simiński, Life stages of technical object attempt to synchronize the approach, [w:] red. A. Świderski, Jakość - problemy i rozwiązania cz. V, Wydawnictwo WAT, Warszawa 2014.


18.

Przemysław Simiński, Problematyka określania mobilności wojskowych pojazdów specjalnych, Zeszyty Naukowe WSO


19.

Przemysław Simiński, Fazy życia obiektów technicznych - próba synchronizacji podejścia, Kwartalnik Bellona.


20.

Przemysław Simiński, Problematyka bezpieczeństwa pojazdów w aspekcie procesu wdrażania sprzętu wojskowego, Logistyka 5/2014.21.

Robert Sosnowicz, Maciej Dorczuk, Przemysław Wachowiak, Problemy związane z właściwym funkcjonowaniem pojazdów w siłach zbrojnych RP, Zeszyty Naukowe WSOWL.22.

Robert Sosnowicz, Maciej Dorczuk, Przemysław Wachowiak, Analiza możliwości wykorzystania na współczesnym polu walki zdalnie sterowanych systemów wieżowych z uzbrojeniem kalibru 5,56 mm, 7,62 mm oraz 12,7 mm.23.

Karol Włodarczyk, Analiza możliwości optymalizacji podwozi na podstawie aktualnych rozwiązań konstrukcyjnych, [w:] Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Służby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, Bel Studio, Warszawa 2014.


24.

Marcin Zwierzyński, Analiza tendencji rozwojowych współczesnych pojazdów nieopancerzonych i opancerzonych (załogowych i bezzałogowych), [w:] Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Służby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, Bel Studio, Warszawa 2014.


25.

Zbigniew Ciekot, Tomasz Jałowiec, Jakościowe kryteria oceny zadań w podsystemie zabezpieczenia technicznego sił zbrojnych, [w:] red. P. Simiński, Z. Ciekot, Możliwość doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, s. 87-99, 2014.


26.

Zbigniew Ciekot, Zabezpieczenie techniczne – teoria problemu, [w:] red. Z. Ciekot, J. Kończak, Możliwość doskonalenia zabezpieczenia technicznego w działaniach bojowych, s. 9-29, 2014.


27.

Witold Luty, Rozwój konstrukcji ogumienia specjalnego pojazdów kołowych, [w:] red. Z. Ciekot, J. Kończak, J. Plak, Tendencje rozwojowe sprzętu Słuzby Czołgowo-Samochodowej w zakresie bezpieczeństwa jego użytkowników, s. 171-182, 2014.